2020 Ippei Yonezawa Archives photo by Takashi Kanai selected by sakaiki "5pic-5doors"


20200112
Kai Taniguchi,Ichimatsu

20200114
Mikiko Kawamura

20200202
Yuri Yamamura

20200203
Kentaro Kujirai

20200212
Masashi Nakamura

20200219
Ikumi Otsuka

20200318
Kanae Asakawa

20200320
Mikiko Kawamura

20200511
Takumichan

20200610
Osono

20200704
Rina Mizumura

20200708
Ryuhei Noguchi

20200714
Kai Goto

202007115
Zeoten Shindo