2020 Ippei Yonezawa Archives photo by Takashi Kanai selected by sakaiki "5pic-5doors"


20200112
Kai Taniguchi,Ichimatsu

20200114
Mikiko Kawamura

20200202
Yuri Yamamura

20200203
Kentaro Kujirai

20200212
Masashi Nakamura

20200219
Ikumi Otsuka

20200318
Kanae Asakawa

20200320
Mikiko Kawamura

20200511
Takumichan

20200610
Osono

20200704
Rina Mizumura

20200708
Ryuhei Noguchi

20200714
Kai Goto

20200715
Zeroten Shindo

20200808
Naoya Murata

20200816
Fumika Kuawahara

20200818
Sakurako Saito

20200819
Naha Kanie

20200822
Kana Fujiwara

20200904
Takaramahaya

20200905
Ayaka Ito

20200906
Miyako Kanazawa

20200915
Mai Kubota

20200920
Misaki Motofuji

20200922
Ayako Kanda

20201004
Baraba Okuyama

20201014
Marie Yoda

20201021
Yu Okamoto

20201025
Hiroe Kato

20201026
Maekon

20201029
HASEGAWA Toru

20201103 by m.yoshihisa
Takashi Kanai

20201103
Takashi Kanai

20201110
William Tokuhisa

20201122
Chibe gattu

20201124
Takuya Takemoto

20201126
A Prayer

20201128
Utageguruma

20201129
Aoi Tagami

20201215
Fuyuki Yamakawa